Privacyverklaring

Uw privacy is voor Wereldwinkel Nijmegen Dukenburg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.wereldwinkelnijmegen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Contactformulier en Nieuwsbrief


Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen.
 Hiervoor gebruiken wij uw, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
 U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. 
Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en acties. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Andere partijen


Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:


  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • het laten corrigeren van fouten

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • intrekken van toestemming

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen


Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 
Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens


Wereldwinkel Nijmegen Lange Hezelstraat 19, 6511 CA Nijmegen
.
E-mail: . Telefoon:  024-345 01 96.