ANBI gegevens

De Wereldwinkel Nijmegen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving en worden een aantal nieuwe eisen gesteld aan ANBI's. Zo dienen zij onder andere een aantal gegevens openbaar te maken via een internetsite.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de Wereldwinkel Nijmegen.