KOOP EEN BETERE WERELD

THEMA FAIRTRADE WEEK 8 15 mei:

‘KOOP EEN BETERE WERELD’

De week van de Eerlijke Handel vanaf 8 mei staat bij de wereldwinkels in het teken van ‘Koop een Betere Wereld’. Covid-19 maakt de urgentie van steun van producenten in derdewereldlanden groter dan ooit. Elke Nederlander kan daar een bijdrage aan leveren. En vaak eenvoudiger dan gedacht.

Koop een Betere Wereldsteunt producenten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië op twee manieren: eerlijk kopen en eerlijk geven.

Eerlijk kopen: Koop een Betere Wereldwil consumenten stimuleren tot bewust consumeren, tot ‘wereldwinkelen’, herkenbaar aan een icoon van een winkelwagentje gevuld met een hart. Wereldwinkelen betekent dat klanten producten kopen die goed zijn voor mens, milieu en samenleving. Je draagt bij aan een betere wereld: met minder armoede, honger en een meer rechtvaardige consumptie en productie. Dit past bij de SDG’s, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die mondiaal het kompas zijn waarop landen samen koersen naar een betere toekomst. Als je ‘wereldwinkelt’ stel je vragen als: is dit product in eerlijke omstandigheden gemaakt, krijgt de producent er een eerlijke prijs voor, is het fair verhandeld en duurzaam geproduceerd? Door te wereldwinkelentoon je je loyaliteit met - en een warm hart voor je medemens in arme landen.

Eerlijk geven: Wereldwinkels promoten crowdfunding platform PlusPlus. Dit verstrekt leningen aan mkb producenten in landbouw en voedselproductie, wat zorgt voor meer werk, minder armoede en extra voedselproductie. Bijvoorbeeld aan Kate Manitey uit Ghana. Met de lening helpt zij cacaoboeren in haar streek met gereedschap, apparatuur en kunstmest, zodat hun stukje land een grotere en betere productie oplevert.

Wereldwinkels in het hele land geven in de Fairtrade Week aandacht aan Koop een Betere Wereld, ieder op eigen wijze. Het initiatief komt van wereldwinkels verenigd in het Platform Wereldwinkel.Nu.